TASAVVUF GRUBU

Tasavvuf Grubu ‘muz Önemli Gün ve Gece Etkinliklerinizde Sizlerle…

TASAVVUF GRUBUMUZDA BULUNAN ENSTRUMANLAR:
KLAVYE (ORG) : İçerisindeki işlemcilerin sağladığı yüzlerce efekt ses sayesinde tek başlarına orkestra olabilme özelliğine sahip modern bir müzik aletidir.
KANUN : Musikimizde en kalabalık topluluklara dahi kendini duyuran eşsiz bir renk ve melodi sazıdır.
GİTAR : Ahşap gövdeli, perdeli, altı teli olan, tellerine pena ile vurularak çalınan telli çalgıdır.
NEY : Türk Klâsik Müziğinin kamıştan yapılmış üflemeli çalgısı ve Türk Tasavvuf Müziğinin baş sazıdır.
BENDİR : Klasik Türk Müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir.
UD : Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan 11 telli bir çalgıdır.
KEMAN : Muhtemelen en tanınmış orkestra çalgısı olan keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır.
DEF : Uzun süredir kullanılan yuvarlak kasnağın tek yüzüne deri geçirilip vurularak çalınan çalgıdır.
KLASİK KEMENÇE : 3 teli(yegah,rast,neva) bulunan klasik türk müziğinde kullanılan küçük bir çalgıdır.

YAYLI TAMBUR : Türk müziğinde yaygın olarak kullanılan ve yalnız Türklerde görülen telli bir çalgıdır.Fevkalade nazik ve hassas olan tanbur Türk musikisini tek başına temsil etmeye en fazla kabiliyetli solo sazımızdır.
KUDÜM : Klâsik musikimizin ana ritm unsuru olan Kudüm, vurmalı sazlarımızın en önemlilerindendir. Tarihte Dinî ve lâ dînî musikîmizin icrasında yardımcı vurmalı sazlarla birlikte bilhassa KUDÜM kullanıla gelmiştir.
HALİLE : İki elde tutulan zillerin birbirine vurulmasıyla icra edilmektedir. Dini müzik ve mehteran müziğinin önemli eşlik enstrümanlarından biridir.
REBAB : Mevlevîlikte rebab ney kadar önemli bir metafordur. Hz. Mevlânâ’nın eserlerinde yetmişin üstünde beyitte adi geçmiş Ahmed Eflakî Dede Menâkibu’l-Ârifîn’de, on ayrı konuda rebabdan bahsetmiştir.